Kurs & Workshops

Jeg tilbyr kurs og workshops innen følgende tema:forside-foilsett-kurs

  • Hverdagsmestring
  • Motivasjon og mestring
  • Fra Kaos til Orden
  • I arbeid med ADHD
  • Arbeid og psykisk helse
  • ADHD – en usynlig funksjonsnedsettelse
  • Livet med ADHD – voksne
  • Livet med ADHD – barn
  • Sårbar og annerledes – barn og ungdom

Kursene tilbys blant annet NAV, PPT, BUP, skoler, barnehager, foreldremøter, foreldre/familier med barn med diagnose, voksne med diagnose og skoleklasser fra 5. trinn og oppover.
Flere kurs innen temaene ADHD, adferdsvansker, funksjonsnedsettelse, annerledeshet, psykisk helse og arbeidslivet er under utvikling.

Kurs og undervisning lages også på bestilling. Pris etter avtale.

For andre oppdrag, ta kontakt.

Comments are closed.