Foredrag

Foredrag

20150707_120903Jeg tilbyr foredrag til alle som på en eller annen måte jobber med mennesker.
Foredragene gis ofte fra brukerperspektivet og gir innblikk i en hverdag med diagnoser, sykdommer og/eller psykiske utfordringer. Innholdet tilpasses bestillingen, og kan f.eks. omhandle mestring og motivasjon, «annerledeshet», livet med ADHD, å være foreldre til barn med diagnoser, eller med fokus på pårørende, arbeidslivet eller andre fokus dere måtte ønske.

Foredrag lages på bestilling. Pris etter avtale.20150821_102832

Utvikling

Jeg deltar også gjerne som brukermedvirker eller prosjektdeltaker i forsknings- og utviklingsprosjekter innen for områder som barn, unge og voksne med ADHD og lignende diagnoser, tilpasning og utvikling av tjenestetilbudet for alle aldersgrupper samt arbeidsmarkedstiltak for unge voksne og voksne som er «annerledes».

For idéutveksling, spørsmål og andre oppdrag, ta kontakt.

Comments are closed.