Livet med ADHD

Livet med ADHD – eller livet uten? Er det egentlig noen forskjell?ADHD hjernebilde
Uansett hva man kaller det, hvilken boks man putter det i eller hvilken farge det har, så er det en del av de som lever med diagnosen, som meg. En del av min personlighet, min fortid, nåtid og fremtid, en del av livet mitt. Å leve med en medfødt diagnose, sykdom eller et syndrom setter preg på livet, uansett om man vil eller ikke, og det er dette livet jeg kjenner.

  • Diagnosen er noe jeg har, ikke noe jeg er.
  • Den legger noen begrensninger for meg samtidig som den åpner muligheter som jeg ikke ville hatt ellers.
  • Den definerer ikke hvem jeg er, men er en del av det jeg har blitt.

Jeg vil skrive om livet med ADHD/ADD, som jeg kjenner det og dele tanker, følelser og opplevelser. Det vil også komme innlegg om hva ADHD er, hvordan det arter seg for meg og andre, hva forskningen sier underveis, hjelpemidler og -instanser, grep du kan ta og mennesker du kan kontakte. Samle litt av all den informasjonen jeg selv har funnet fram til – og fortsatt graver opp – underveis på min ferd.

Les mer om ADHD, fakta, tanker, ideer, kurs og bøker på nettsiden: Livet med ADHD

 


Grant me the Serenity to accept the things I cannot change,

the Courage to change the things that I can and
the Wisdom to know the difference.
(Reinhold Neibuhr, 1940)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *